مشاور ارشد وزیر امور خارجه با بیان اینکه روسیه شریک بزرگ ماست، اما انتظارتمان از شرکا باید واقع‌بینانه باشد، گفت: هیچ‌گاه قرار نبود روسیه به ما S400 بفروشد. به گزارش ایسنا، متن گفت وگوی مهدی سنایی سفیر سابق ایران در ...