دادگاه جرایم کیفری بودروم ترکیه سه نفر را به جرم مشارکت در مرگ آیلان کوردی، کودک پناهجوی سوری، به ۱۲۵ سال زندان و ۴ نفر دیگر را به زندان‌های درازمدت محکوم کرد. خبرگزاری آنادولو (آناتولی) روز جمعه (۱۳ مارس) گزارش داد ...