مدیرکل برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه تهران با بیان این‌که امسال دانشجویی از این دانشگاه برای فرصت مطالعاتی به چین اعزام نشده است، گفت: تنها یک دانشجو قرار بود امسال از این دانشگاه اعزام شود که هنوز به چین نرفته ...