رییس پلیس پایتخت از پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران در امنیت کامل خبر داد. سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: مردم ایران بار دیگر حماسه آفریده و ...