بر اساس تحقیقات جدید، افزایش مصرف فلاوانول؛ گروهی از مولکول‌ها که به طور طبیعی در کاکائو وجود دارد، می‌تواند از افراد در برابر حوادث قلبی عروقی ناشی از تنش‌های روانی مانند سکته مغزی، بیماری‌های قلبی و ترومبوز محافظت کند. به ...