نشست سالانه کنگره ملی خلق چین پس از گذشت بیش از دو ماه تاخیر و با حضور سه هزار نماینده از نقاط گوناگون این کشور وسیع در میان تدابیر ویژه امنیتی بعدازظهر پنج شنبه اول خرداد، ۲۱ماه مه در پکن ...