ابراهیم بوبکر کیتا، رئیس جمهور مالی، که در پی شورش نظامیان دستگیر شده بود، استعفای خود را اعلام کرد. او شامگاه سه‌شنبه (۱۹ اوت) در سخنرانی کوتاهی در تلویزیون دولتی گفت: «مایل نیستم به خاطر ماندن در قدرت خونی ریخته ...