نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد افرادی که از الگوهای غذایی دارای لبنیات و سبزیجات استفاده می‌کنند کمتر با خطر ابتلا به کبد چرب غیرالکلی روبه‌رو هستند. به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش شیوع کبد چرب و حتی مشاهده موارد ...