بر اساس بیانیه‌ای که وزارت کشور بریتانیا روز جمعه، ۱۸ بهمن (نهم فوریه) منتشر کرد، تنها در این روز ۱۰۲ مهاجر دستگیر شده‌اند که از فرانسه به قصد ورود به بریتانیا از کانال انگلیس (مانش) می‌گذشتند. به این ترتیب شمار دستگیرشدگان ...