پس از یک بازی غیبت در ترکیب اصلی، احتمال دارد کمال کامیابی نیا به ترکیب اصلی سرخپوشان بازگردد. تیتر20- محسن ربیع خواه از معدود بازیکنانی بود که عملکرد قابل قبولی در مقابل الدحیل داشت. او که بیش از تمام مدافعان ...