مجلس یازدهم در جلسه علنی یکشنبه ۲۹ تیرماه (۱۹ ژوئیه)، با تقاضای شماری از نمایندگان برای بررسی فوری طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کرد. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت با اذعان به از دست رفتن بخش اعظم قدرت خرید مردم گفته است: ...