سوزان کیفل، رئیس دیوان عالی استرالیا، بامداد سه‌شنبه (۷ آوریل) با صدور حکمی تازه کاردینال جورج پل را از اتهام سوءاستفاده جنسی تبرئه کرد. دیوان عالی استرالیا، متشکل از هفت قاضی ارشد، دلایل هیئت منصفه دادگاه را برای گناهکار شناختن ...