ابتکار مدعی شده است: بارها و بارها مولاوردی مورد تهمت قرار گرفته و بر علیه او داستان سازی هایی صورت گرفته است. پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: چند روز پیش و به مناسبت روز جهانی خانواده تصویری برای تبریک ...