پلیس بریتانیا از رشته‌حملاتی با چاقو به مردم شهرهای لندن و بیرمنگام در شامگاه شنبه ۱۵ شهریور (پنجم سپتامبر) خبر داد. به گزارش خبرگزاری ‌آلمان، در حمله با چاقو در جنوب شرقی لندن، پایتخت بریتانیا پنج نفر زخمی شده‌اند. حال ...