بار دیگر امنیت اطلاعات کاربران اپراتورهای تلفن همراه ایران در کانون توجه قرار گرفته است. این موضوع در پی اعلام خبری مبنی بر درز حجم عظیمی از اطلاعات کاربران، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داغ شده ...

 توسط انتشارات شهید کاظمی؛  کتاب پیش بینی‌های حکیمانه؛ که حاوی پیش بینی‌های حکیمانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میباشد توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: کتاب پیش بینی‌های حکیمانه؛ که حاوی پیش بینی‌های ...