رضا اردکانیان، وزیر نیرو روز سه‌شنبه ۹ آذر (۲۹ دسامبر) در مصاحبه با ایرنا گفت، وزارت بهداشت در صدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل منابع مالی ایران در عراق پرداخت خواهد ...

امارات متحده عربی برای واکسن کرونای تولیدی کنسرن داروسازی چین به نام سینوفارم پروانه پخش و مصرف صادر کرده است. به گفته منابع چینی این گام "اعتماد کامل مراجع بهداشتی امارات را به امنیت و کارایی این واکسن" نشان می‌دهد. ...

ویروس کرونا در سراسر جهان پراکنده است و دست‌کم در ماه‌های نخست تقاضا برای واکسن بیش از مقدار عرضه خواهد بود؛ پس پرسش این است که چه کسانی در جهان در دسترسی به واکسن تقدم خواهند داشت. کشورهای ثروتمند که ...