میدان پتروس در واتیکان در کریسمس امسال به طور غیرمعمولی خالی از مؤمنان مسیحی بود. هر سال تجمعی بزرگ از مؤمنان در این میدان صورت می‌گرفت تا پیام رهبر کاتولیک‌های جهان را بشنوند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان برخلاف سال‌های ...