نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله "علی‌رضا اعرافی" در دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با انتقاد از کسانی که به حوزه و نهاد روحانیت نسبت‌های ناروا می‌دهند، گفت: این‌گونه اتهامات دور از واقع آن‌قدر واضح است که حتی نیازی ...