به گزارش ایرنا از خبرگزاری شینهوا،   «وانگ یی» پنجشنبه شب افزود: برعهده سازمان همکاری شانگهای است که با چنین فرایندی مقابله کرده و اجازه ندهد قانون «جنگل» بر مناسبات جهان حکمفرما شود.   به گزارش این رسانه چینی،  او در ...

شینهوا نوشت که وانگ یی وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در گفت وگوی تلفنی راه‌های همکاری در این زمینه را مورد بررسی قرار داده‌اند. این گزارش می افزاید که وزیر خارجه چین این گفت ...