شرکت اتریشی روتاکس که از زیرمجموعه شرکت کانادایی بمباردیر است تا اطلاع ثانوی از ارسال موتور پهپاد به "کشورهایی که در باره استفاده از موتورها شفاف‌سازی نمی‌کنند" خودداری می‌کند. به گزارش روزنامه اتریشی "استاندارد" این تصمیم را شرکت مادر در ...