در نشست روز پنج‌شنبه، هشتم آوریل هیئت دولت سوئد پیش‌نویس لایحه‌ای تصویب شد که در صورت تصویب نهایی در پارلمان مقرارت سخت‌گیرانه مهاجرتی را دائمی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقررات جدید پس از بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ به طور ...