اداره رسیدگی به امور مهاجران و پناهندگان آلمان (بامف) از سال ۲۰۱۶ به بعد از افرادی که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ به آلمان مهاجرت کرده‌اند، نظرسنجی می‌کند. بر اساس آخرین نظرسنجی این اداره که در سال ۲۰۱۸ صورت گرفته ...