برای بیش از ۱۳هزار پناهجویی که پس از سوختن اقامتگاه موریا در جزیره لسبوس آواره شدند، اکنون کمپی با چادر برپا شده و نه هزار نفر را در ‌آن اسکان داده‌اند. دو ایستگاه پلیس هم در داخل کمپ دایر کرده‌اند که حافظ امنیت ...