یک فرستنده ناشناس، بار دیگر ایمیل‌های تهدید‌کننده‌ای با محتوای یکسان را خطاب به ۱۵ گیرنده ارسال کرده است. پیام‌ها مانند موارد قبلی، امضای "NSU 2.0" را پای خود دارند که مخفف "سازمان زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست" است. گیرندگان طیفی از شخصیت‌های ...