آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت از حدود چهار میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان افزایش یافته که به معنای ...