به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، از تمهیدات ویژه بهداشتی و قضایی در زندان های کشور خبر داده و گفت: در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه و متعاقب گزارش سازمان پزشکی ...

آمار کشته شدگان اعتراضات آبان‌ماه مانند گوی داغی است که هرکدام از مقام‌های حکومت ایران آن را به دیگری پاس می‌دهند. روز دوشنبه ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی، رییس پزشکی قانونی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت که دولت باید این ...