می‌گفت: "از پله‌های فکاهیات به سوی طنز بالا رفتم". پرویز شاپور در سال ۱۳۰۳ در قم زاده شد. پدرش کارمند دولت بود و فرانسه، انگلیسی و عربی را خوب می‌دانست. او نخست به مدرسه ایران و آلمان (صنعتی کنونی) رفت. ...