پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، ترکیبات خاصی را معرفی کرده‌اند که شاید بتوانند از ورود کروناویروس به ریه و تکثیر شدن جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، پژوهش جدیدی که در مرکز علوم اعصاب "دانشگاه ...