مرکز عملیاتی ضدکرونای روسیه اعلام کرد، از نیمه شب جمعه تمام پروازهای بین‌المللی لغو شده است. این امر شامل تمامی پروازهای ورودی و خروجی می‌شود. بر اساس اعلام این مرکز، افرادی که خواستار انجام سفر هوایی هستند، باید فرم ویژه‌ای ...