کرونا! ویروسی که دست بردار نیست و همچنان قربانی می‌گیرد. چه از میان عامه مردم و چه از بدنه کادر درمان؛ از جانگذشتگانی که بیش از ۸ ماه است با بیماران کرونایی در تماس هستند و اکثرا در طول این ...

 مهران مدیری در برنامه دورهمی پیرامون موضوعات مختلف همچون کرونا و وضعیت پرستاران استند آپ اجرا کرد. مدیری در بخشی از برنامه گفت: باید بدانیم که بیماری ما تقصیر پرستاران بخش نیست همچنین کمبود امکانات هم تقصیر آنان نیست چراکه ...