حتی هیتلر هم مجبور است کارهای خانه را انجام بدهد.» این شعار تبلیغاتی یکی از شرکت‌های خدمات نظافتی است که این روزها بازارشان حسابی گرم است؛ آن قدر که خیلی‌هایشان وارد گود رقابت شده‌اند و دست به ابتکاراتی زده‌اند تا ...