"یورگ ال" برای آخرین بار روز سه‌شنبه ۱۵ مهر (۶ اکتبر) در دادگاهی در کلن حاضر شد. دادگاه اتهامات این مرد اهل برگیش گلادباخ را اثبات شده دانست. او در ۵۱ مورد مرتکب آزار جنسی کودکان شده است. دختر این مرد ...