پس از ماه‌ها تعلل ایران برای ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین به کشوری که قادر به بازگشایی و بازخوانی آنهاست، این کار هفته گذشته انجام شد و پیاده کردن داده‌های ضبط شده از اطلاعات پرواز و گفت‌وگوهای درون ...