به گزارش خبرگزاری آلمان و سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه شش تیر (سوم ژوئیه) دادگاهی در استانبول پس از دو سال و نیم حکم آزادی پتر اشتویتنر، فعال حقوق بشر آلمانی و علی غروی، همکارایرانی- سوئدی او را داد. این ...