به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سرنوشت یکی از بزرگترین پرونده های دهه اخیر در صندوق بازنستگی کشوری در جلسه این هفته مجمع عمومی پتروشیمی جم مشخص خواهد شد.  این پرونده مربوط به عملیات های تراستی پتروشیمی جم در سال ...