آلمان نباید برای هدایت حملات پهپادی از پایگاه هوایی رامشتاین از سوی ارتش آمریکا، ممنوعیت ایجاد کند.  این تصمیم دادگاه اداری فدرال آلمان در لایپزیگ است. سه یمنی به کمک وکلای ویژه حقوق بشر از سال ۲۰۱۵ علیه دولت فدرال ...