پایگاه نظامی بلد که محل استقرار سربازان و پیمانکاران آمریکایی است، برای چندمین مرتبه هدف حمله راکتی قرار گرفت. عصر شنبه ۲۰ فوریه، رویترز از شلیک سه راکت از نوع کاتیوشا به این پایگاه خبر داد. این پایگاه در ۶۴ کیلومتری شمال بغداد و جنوب ...