[نیره خادمی] «ساعت‌ها در سکوت به یک نقطه ثابت خیره می‌ماندم. با شنیدن خبرها درباره کرونا بغض می‌کردم، اما دست آخر به خودم می‌گفتم به جای آن می‌توانی احساست را به تصویر بکشی تا هم مخاطب و هم کسانی که ...