محمد کارت، کارگردان «شنای پروانه»، با انتشار عکس و متنی متفاوت در اینستاگرام، تولد پانته‌آ بهرام، بازیگر این فیلم را تبریک گفت. این کارگردان در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: «ماهیت بازیگری چیه جز جنون و شیدایی جز اشتیاق به فرو ...