روز جمعه ۲۶ مارس، حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان با استناد به گزارش متخصصان آلمانی، از کشف مواد هسته‌ای و پسماند‌های خطرناک دیگری در انبار تاسیسات نفتی زهرانی خبر داد و خواستار پیگیری فوری موضوع شد.  گزارش مربوطه را کارشناسان شرکت ...