«محمدتقی احمدی» روز دوشنبه در آئین رونمایی از طرح جامع پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سخنانی، اظهار کرد: زمان زیادی از فعال شدن پارک علم و فناوری ...