به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه «مارکا» اسپانیا خبر داد دادگاه پاراگوئه وثیقه 1.6 میلیون یورویی برای آزادی رونالدینیو، ستاره سابق تیم ملی برزیل از زندان را نپذیرفت. دادستان معتقد است که برای آزادی این فوتبالیست مشهور باید وثیقه بسیار ارزشمندتر ...