بر پایه آماری که سخنگوی وزارت بهداشت هر روز از وضعیت شیوع کرونا در ایران ارائه می‌دهد، از حدود سه هفته پیش به این سو هیچ شهری در وضعیت قرمز (بسیار پرخطر) قرار نداشته است. سیما سادات لاری روز پنج‌شنبه ...