به گزارش خبرگزاری رویترز از واتیکان، فرانسیس در جمع صدها نفر در میدان سن پیتر، به فریاد شادی مردم که این حضور هرچند کم را نشانه غلبه ایتالیا بر کرونا قلمداد کردند، واکنش نشان داد و در عین حال تاکید کرد که ...