این اولین بار نیست که دادگاه قانون اساسی آلمان به نفع حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» رای می‌دهد. دو سال پیش  و وقتی که یوهانا وانکا، وزیر علوم آلمان در انتقاد از این حزب روی سایت وزارت علوم متنی ...