مهران مدیری در برنامه دورهمی پیرامون موضوعات مختلف همچون کرونا و وضعیت پرستاران استند آپ اجرا کرد. مدیری در بخشی از برنامه گفت: باید بدانیم که بیماری ما تقصیر پرستاران بخش نیست همچنین کمبود امکانات هم تقصیر آنان نیست چراکه ...