دولت ایتالیا سرانجام به یک کشتی امداد و نجات حامل صدها مهاجر نجات‌یافته از دریای مدیترانه اجازه داد تا پهلو بگیرد و مسافران خود را پیاده کند. به گزارش رویترز از رم، این اجازه امروز هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) و بعد ...