اقتصاد۲۴ - منطقه آزاد قشم فعالیت های متنوعی را در زمینه توسعه گردشگری دنبال می کند و به دلیل دارا بودن ظرفیت های متنوع طبیعی تاکنون مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده و هفت جاذبه اصلی آن ...