معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از افتتاح "پیاده روی کامل" به طول ۵۰۰ کیلومتر تا پایان سال خبر داد. صفا صبوری دیلمی در گفت وگوبا ایسنا،  با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های انجام شده؛ طراحی و ایجاد پیاده ...