به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، غلامحسین زمان آبادی،مشاور فدراسیون در امور مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه در این خصوص گفت: تلاش خانواده فوتبال در حوزه امور مسئولیت های اجتماعی این است که رفتارهای ...